ساخت سردخانه تناژهای بسیار بالا استفاده میشود

در تناژهای بسیار بالا استفاده میشود
سردخانه ثابت, سردخانه ثابت کانکسی

در ساخت سردخانه و برای جلوگیری از هدررفت انرژی، تمام وجوه اتاقک سردخانه شامل دیوارها، سقف و کف آن میبایست عایق شود. به این شکل انواع یخچالهای خانگی و صنعتی و همچنین سردخانه های صنعتی و نیمه صنعتی برای نگهداری انواع گوشت، میوه، دارو و هر نوع ماده فاسد شدنی مورد استفاده قرار گرفته است. علت اين امر، به عادات و رفتار اين جانوران مربوط است که اغلب ترجيح می دهند در تاريکی و در گوشه و کنار انبار به حالت پنهان به کار خود ادامه دهند. بخش دیگری که در ساخت سردخانه زیر صفر باید رعایت شود کف سازی سردخانه زیر صفر می باشد که باید به صورت اصولی و رعایت نکات کلیدی به همراه استفاده از عایق کف این کار را انجام دهیم. کندانسوروظیفه اش ان است که گاز گرم شده ناشی از فعالیت کمپرسور را خنک سازی کند . برای مثال اگر قصد ذخیره سازی میوه و سبزیجات را داشته باشید، بازۀ دمایی مثبت یک تا مثبت پنج درجۀ سانتیگراد بهترین بازۀ عملکردی این سردخانه است. This ​data has ​been wri​tt​en by GSA C​ontent Gener ator D​em oversi​on.

سردخانه ثابت کانکسی

RSM به دست آمده است و عبارتاند از اندازۀ جامعه: 10؛ تعداد نسل: 5؛ احتمال تقاطع: 8/0؛ احتمال جهش: 25/0؛ زمان اجرا: زمان حاصل از اجرای نرمافزار برای تولید و اجرای روش برحسب ثانیه؛ بهترین مقدار مدل: بهترین مقدار تابع هدف که جواب کلی مدل است. برای این منظور در شهرستان اردبیل 39 انبار انتخاب و از هر انبار 3 گونی 50کیلویی سیبزمینی از قسمتهای مختلف انتخاب شدند. شیرآلات : شیرآلات ارتباطی وظیفه انتقال گازهای به قسمتهای مختلف سیستم خنکسازی را بر عهده دارد. ، یکی از محصولات مهم و استراتژیک جهان محسوب میشود که در تغذیه انسان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهطوریکه پس از گندم، ذرت و برنج در رژیم غذایی انسان جای دارد (1). براساس آمارهایی که سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ارائه کرده، میزان تولید سیبزمینی در جهان حدود 310 میلیون تن با سطح زیر کشت حدود 19 میلیون هکتار در 125 کشور دنیا است. علاوه بر اختلافات بين نوعى، هيچ موجودى چه حيوان و چه گياه همانند يکديگر نيستند و حتى بين دو ميوه از يک درخت نيز اختلافاتى وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش اثبات این موضوع بود که عصارههای گیاهی علاوه بر اینکه خاصیت ضدمیکروبی مستقیم دارند که در تعداد زیادی از مقالات این موضوع به اثبات رسیده است، نیز میتوانند با کاهش فعالیت آنزیمهای آنتی­اکسیدانت باعث افزایش ماندگاری میوه در انبار شوند. This da᠎ta has be᠎en generated by G SA᠎ Con tent ​Generato᠎r DE MO .

از آن جا که رطوبت نسبى به صورت درصد بيان مى شود مى توان گفت رطوبت نسبى آن قسمت از ظرفيت رطوبت هوا برحسب درصد است که اگر مقداربيش ترى رطوبت به هوا اضافه شود ظرفيت رطوبتى هوا (در دماى مورد نظر) تکميل خواهد شد و به حالت اشباع يا رطوبت نسبى ۱۰۰٪ خواهد رسيد و درصورتى که مقدار بيش ترى رطوبت به هوا اضافه شود، شاهد تشکيل قطرات شبنم بر روى ديواره ها و اجسام موجود در محيط خواهيم بود. بخش هاى مختلف انبار و سردخانه را مى توان در دو گروه زير خلاصه نمود. با ایجاد برش در غدهها و شمارش تعداد غدههای پوسیده در هر گونی، درصد فراوانی غدههای پوسیده تعیین شد. برای اینکه تفاوت بین انبارها از نظر شدت آلودگی بررسی و آزمون آماری بین آنها انجام شود، انبارها بهعنوان تیمار در نظر گرفته شدند و تفاوت آماری آنها در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار بررسی شد. طرح توجیهی احداث سردخانه دومداره – ایران صنعت – وابسته به گروه بهبود … مروری اجمالی بر طرح یک سردخانه نگهداری محصولات غذایی – اولین و …

البته توجه داشه باشید، به آنکه شرایط نگهداری هر کدام از این محصولات با یکدیگر متفاوت است، نحوه ساخت سردخانه نیز در آن ها متفاوت خواهد بود. در اين سيستم ها، گردش هوا به صورت جابه جايی ساده و به صورت غيريکنواخت بود به طوری که محصول مجاور کف انبار منجمد می شد و محصول مجاور سقف، گرم باقی می ماند. ماکروکنیدیها عموماً سوسیسیشکل بوده و قطر (پهنای) آنها زیاد بود. میکروکنیدیومها یک یا دوسلولی و استوانهایشکلاند و ماکروکنیدیها چندسلولی و هلالیشکل هستند. در کشور ایران گونههای مختلف فوزاریوم بهعنوان عوامل پوسیدگی خشک از انبارها و مزارع و حتی خاکهای مختلف جداسازی شدند و محققان آنها را شناسایی کردند، ولی تاکنون این امر در استان اردبیل بهصورت یک پژوهش میدانی در ارقام مختلف سیبزمینی صورت نگرفته است. تاثیر ضد میکروبی و افزایش خواص کیفی محصولات توسط برخی از ترکیبات طبیعی ثابت گردیده، ولی بهمنظور استفاده تجاری، این نتایج بهصورت پوشش­دار کردن میوه یا تغییر اتمسفر انبار (MA)، در غلظت­های مختلفی روی محصولات تازه در سطح تجاری آزمایش گردد.

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد قیمت سردخانه ثابت بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

«افسانتین» نسخه طب سنتی ایران برای بیماری های کبدی

محققان ایرانی در پژوهشی جالب به بررسی نقش گیاه افسنطین در درمان بیماری های کبدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.